top of page


Betalingsbetingelser:
 

  •  Kunden betaler de til enhver tid gjeldende priser for de tjenester   som ProStillas tilbyr 

  • Forfall på fakturaer er 14 dager.

  • Faktureres for 3 måneder av gangen

  • Avtalen har 3 måneders oppsigelse gjeldende fra skriftlig oppsigelsesdato

agreement: Welcome
bottom of page